ראשי

מרוץ נחלים23.4.15

קטגוריות ופרסים

קטגוריות 5 ק"מ / 10 ק"מ:

נשים כללי גברים כללי
נשים עד 19 גברים עד 19
נשים 20-39 גברים 20-39
נשים 40-49 גברים 40-49
נשים 50-59 גברים 50-59
נשים 60+ גברים 60-69
  גברים 70+

 

קטגוריות 2 ק"מ ילדים ונוער עד גיל 14

ילדים/ילדות כללי (1/2/3)

 

הערות חשובות > > > >

*מקצים 300 מ' אפרוחים ו-2 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים.
*כל משתתף במקצה האפרוחים מקבל חולצה ומדליה!
*משתתפי המרוץ התחרותי יקבלו חולצה ומדליה
*שנת הלידה היא הקובעת את השיוך לקטגוריה
*ערעורים על תוצאות ביום המרוץ יתקבלו בתשלום פיקדון ע"פ התקנון.