ראשי

מרוץ נחלים23.4.15

לוח זמנים

לוח זמנים:

6:00-7:30 - התכנסות ליד בית דני וקבלת ערכות.
7:30 - הזנקה מקצה 10 ק"מ גברים, ולאחריו הזנקת מקצה 10 ק"מ נשים.
7:40 - הזנקת מקצה 5 ק"מ גברים, ולאחריו הזנקת מקצה 5 ק"מ נשים.
8:45 - הזנקת מקצה אפרוחים, 300 מטר.
9:00 - הזנקת מקצה 2 ק"מ עממי ותחרותי.
9:30 - טקס סיום וחלוקת גביעים