ראשי

מרוץ נחלים23.4.15

פרטים מלאים

המרוץ יתקיים בתאריך ד' באייר תשע"ה ה- 23.4.15

מקצים:

10 ק"מ / 5 ק"מ / 2 ק"מ עממי/ 2 ק"מ תחרותי ילדים עד גיל 14 / 300 מ' אפרוחים.

אופי המסלולים:

ריצת שטח